POSUDZOVANIE VPLYVOV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE EIA | SEA

  • Spracovanie dokumentácie v zmysle zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie – EIA a SEA ; Zámer, Správa o hodnotení a ďalšia súvisiaca dokumentácia.
  • Súvisiaca inžinierska činnosť: spracovanie korešpondencie, zastupovanie navrhovateľa, styk s úradmi, organizáciami, účastníkmi konania a účasť na rokovaniach, vrátane verejných.