INÉ SLUŽBY

• Zabezpečenie komplexného legislatívneho servisu v celej oblasti environmentu (outsourcing povinností v zmysle legislatívy pre všetky typy výrobných a nevýrobných organizácií

• Pravidelný „Rešerš legislatívy“ nových ako aj pripravovaných právnych predpisov SR ako aj právnych predpisov EÚ, ktoré súvisia s ochranou životného prostredia. Rešerš legislatívy, ktorá sa dotýka konkrétnych požiadaviek pre každého jedného zákazníka osobitne s odporúčaniami šitými na mieru dodávame vo frekvencii podľa požiadaviek zákazníka  a je vhodný pre každý podnikateľský subjekt alebo iný typ organizácie.

• Spracovanie akejkoľvek environmentálnej dokumentácie vyplývajúcej z platnej legislatívy (napr. prevádzkové poriadky, havarijné plány, programy odpadového hospodárstva a pod.).

• Zabezpečujeme ako produktový zástupca doplnkovú službu k hlavnému predmetu predaj enviro výrobkov pre priemysel a zdravotníctvo (katalóg výrobkov MEVA-SK).

• Poskytujeme množstvo iných služieb v oblasti environmentu, vrátane preškolení a prednáškovej činnosti, podľa individuálnych zadaní.