IPKZ

• Spracovanie dokumentácie a súvisiaca inžinierska činnosť v oblasti integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania životného prostredia – IPKZ.