O NÁS

Obchodné meno: 

ENEX consulting, s. r. o.      od r. 2016                 

Pôvodná organizácia :                        EKOS P&P – ekologické a inžinierske služby Trenčín, vznik v r. 1994

Sídlo a fakturačná adresa:                        

Hanzlíkovská 1987/85B, 91105 Trenčín

Office a poštová adresa:

Ľudovíta Stárka, č. 2513/26A, 911 05 Trenčín

IČO:        

50 401 572                                                  

Hlavné predmety činnosti:                                       

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie
– v odbore činnosti odpadové hospodárstvo
– v odbore činnosti environmentálna ekonómia a plánovanie
– v odbore činnosti informatika
– v odbore činnosti vodné hospodárstvo
– v oblasti činnosti stavby pre odpadové hospodárstvo
– v oblasti činnosti výstavba športových areálov
– v oblasti činnosti bytové budovy

– v oblasti činnosti energetické stavby
– v oblasti činnosti vodné stavby

Odborné poradenstvo v oblasti integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania životného prostredia

Poradenské a konzultačné služby v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia a nakladania s odpadmi

Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

Inžinierska činnosť v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia

Činnosť vodohospodára

Predmety činnosti (pokr.): 

Odborná príprava v oblasti environmentálneho manažérstva a auditu

Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

Organizovanie školení, kurzov a seminárov

Administratívne služby

Reklamné a marketingové služby

Prieskum trhu a verejnej mienky

Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied

Vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb – stavebná časť

Prípravné práce k realizácii stavby

Výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15m, drobných stavieb a ich zmien

Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

Prenájom hnuteľných vecí

Zodpovední zástupcovia pre vybrané činnosti:

Ing. Peter Plekanec

Ing. Ján Palaj

Mgr. Filip Sapák 

Štatutárny zástupca:

Ing. Peter Plekanec, konateľ

Právna forma:

Spoločnosť s ručením obmedzeným