KONTAKTY

ENEX consulting, s.r.o.

Sídlo a fakturačná adresa:
Hanzlíkovská 1987/85B,
911 05 Trenčín

Office a poštová adresa:
Ľudovíta Stárka, č. 2513/26A, 911 05  Trenčín

IČO: 50 401 572
DIČ:  2120308916
IČ DPH:  SK2120308916

tel.: +421 32 286 21 10
e-mail: office@enexconsult.sk

Spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v OR OS Trenčín,
Oddiel: Sro, vložka č. 33328/R