STAVBY

Služby pre investorov a projektantov pre včasnú identifikáciu limitujúcich faktorov v území v oblasti životného prostredia a manažment problematiky životného prostredia a odpadov pri príprave investičného zámeru, všetkých stupňov projektovej dokumentácie, správneho konania pre povolenie stavby a pre získanie jej užívacieho povolenia a tiež počas realizácie stavby.