ŠTÚDIE

Takmer 30 ročné skúsenosti v oblasti environmentu sú premietnuté pri vypracovaní širokého spektra štúdií, analýz,vrátane štúdií realizovateľnosti „FS“ a „PFS“, resp. technologických a logistických schém a návrhov „ISOH – Integrovaných systémov riešenia odpadového hospodárstva“ (miestnych i regionálnych) a tiež marketingových štúdii zdrojov v relevantných územiach a pod.