VODA

• Zabezpečenie plnenia ohlasovacích povinností podľa zákona o vodách

• Zabezpečenie výkonu funkcie vodohospodára externou formou