IMS | EMS

• Zavádzanie a udržiavanie systémov environmentálneho manažérstva (EMS) podľa ISO 14001:2015, vypracovávanie dokumentáciu pre túto oblasť.

• Zavádzanie a udržiavanie systémov integrovaného manažérstva IMS (spoločný systém pre viac noriem ISO)