OBALY | ODPADY

Komplexné poradenstvo v oblasti odpadov a obalov.
  • Zabezpečenie plnenia evidenčných a ohlasovacích povinností držiteľa odpadu podľa zákona o odpadoch
  • Zabezpečenie evidenčných povinností výrobcu obalov, resp. neobalov podľa zákona o odpadoch
  • Vedenie evidencie o odpadoch (ELO, SLNO…)
  • Vypracovanie a pravidelné aktualizovanie identifikačných listov NO